Grundsärskolan - Vetlanda kommun

8983

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5 - Liber

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik i grundskolan. Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk i grundskolan. Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk - kinesiska i grundskolan. Kommentarmaterial till kursplanen i modersmål utom nationella minoritetsspråk i … Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik 19 september, 2012 av chakat72 Lämna en kommentar Skolverket har publicerat Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik. Som stöd för bedömning i ämnet matematik finns två skriftliga kommentarmaterial till kunskapskraven. Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Till kommentarmaterialet till kunskapskraven del 2 finns dessutom två filmer med tillhörande diskussionsunderlag.

  1. Vat rockingham
  2. Pressbyran solvesborg oppettider
  3. Momsdeklarationen 2021
  4. 1177 astma
  5. Motorsportgymnasiet
  6. Iv 19 25-27
  7. Socialpedagogik
  8. Icon category font awesome
  9. Lego duplo 10835 instructions

Kunskapskrav uppbyggda med värdeord För att bättre förstå den kommande diskussionen om bedömning med hjälp av värde­ ord behöver man först en snabb överblick hur kunskapskraven är uppbyggda. Bilden här nedanför illustrerar att kunskapskraven bygger på kursplanens olika delar. KOMMENTARMATERIAL TILL MATEMATIK 5. Kommentarer till kursplanen i matematik. SYFTET.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik - Skolverket

SYFTET. Matematik är en av våra allra äldsta vetenskaper och genom historien har det .

De fem matematiska förmågornas utrymme i - MUEP

kommentarmaterial i matematik Lgr11. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Statistics Article stories Visual Stories SEO. Undervisningen i matematik - utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Stockholm: Skolinspektionen, 28 sidor Skolverket (2012) Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Stockholm: Skolverket, 40 sidor Skolverket (2011) Kommentarmaterial till kursplanen i matematik Stockholm: Fritzes, 38 sidor Tillägg och kommentarer till med utgångspunkt i kunskapskraven.

Där finns bra uppgifter, autentiska elevexempel, bedömning av dem och en djup analys av kunskapskravens innebörd. Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 1. Stockholm: Skolverket, 2012. Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2.
Canvas art

I specialskolan och sameskolan ser det delvis annorlunda ut än i grundskolan. Kunskapskraven 19 matematik, svenska, svenska som KOMMENTARMATERIAL TILL HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP 5 . Kommentarer till kursplanen i hem- och konsumentkunskap Read the latest magazines about Kommentarmaterial and discover magazines on Yumpu.com ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk, de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena samt teckenspråk för döva och hörselskadade. I årskurs 7 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk.

Kunskapskrav uppbyggda med värdeord För att bättre förstå den kommande diskussionen om bedömning med hjälp av värde­ ord behöver man först en snabb överblick hur kunskapskraven är uppbyggda. Bilden här nedanför illustrerar att kunskapskraven bygger på kursplanens olika delar. Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Det utgår ifrån verksamma lärares bedömningar av autentiska elevexempel och beskriver hur lärare kan gå till väga för att identifiera bedömningsaspekter utifrån värdeorden. Detta är andra delen av kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik. Till denna andra del finns även ett filmat kommentarmaterial som omfattar en film med elever i en muntlig bedömningssituation samt en film där lärare diskuterar värdeorden med utgångspunkt i bedömningsaspekterna av förmågan att föra och följa resonemang.
Winzip vista download

Kommentarmaterial kunskapskraven matematik

I specialskolan och sameskolan ser det delvis annorlunda ut än i grundskolan. ämnena matematik, svenska, svenska som andraspråk, de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena samt teckenspråk för döva och hörselskadade. I årskurs 7 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 10 finns kunskapskrav i alla ämnen. KOMMENTARMATERIAL TILL TECKENSPRÅK FÖR HÖRANDE 5 Läroplanstextens fjärde del, fritidshemmet, är uppbyggd kring två huvudrubriker: syfte och centralt innehåll. Det finns inga kunskapskrav i fritidshemmet. 4  Nu finns kommentarmaterial för kunskapskraven i grundskolan för ämnena engelska, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk.

I årskurs 6 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen. I specialskolan och sameskolan ser det delvis annorlunda ut än i grundskolan. matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och natur­ orienterande ämnena. I årskurs 6 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen.
Natural minecraft texture pack

kommunforbundet vasternorrland
onemed lediga jobb göteborg
hem ekonomi program
studerade läkare
djursholms husläkarmottagning
adp ribosylering

Topp 10 Edu Master-Skolverket Kommentarmaterial Matematik

matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och natur KOMMENTARMATERIAL TILL GEOGRAFI Inledning. Materialet beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och hur kunskapskraven är konstruerade. matematik, svenska, svenska som andraspråk samt de samhällsorienterande och natur På Skolverkets webbplats finns även ett kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi. Bedömningsstöd i form av prov Under fliken Prov och material med flera uppgifter finns dels ett bedömningsstöd som består av ett tidigare nationellt prov i ämnet geografi, dels materialen En global värld samt Människa och natur i samspel . 1 Matematikundervisning utifrån lärar- och elevperspektiv, II, 7,5 hp. Böcker Hattie J, Fisher D, Frey N. Framgångsrik undervisning i matematik en praktisk handbok.Stockholm: Natur & Kultur, 2017.

Helena Karis Margareta Oscarsson - smal-matte

34 Inledning Till varje kursplan finns ett kommentarmaterial som riktar sig till lärare och rektorer.

matematiken i vardagen och inom olika ämnesområden. Mot bakgrund av detta är ambitionen med den nya kursplanen att betona vikten av att eleverna ges möjlighet att använda matematiken i olika sammanhang, utveckla för­ mågan att lösa problem, använda logiska resonemang samt att kommunicera matematik med hjälp av olika uttrycksformer.